Bine ați venit

Această platformă este destinată exclusiv studenților ASE în vederea realizării stagiilor de practică.

Realizați electronic convențiile pentru efectuarea stagiul de practică

Completați formularul și confirmați corectitudinea datelor. Sistemul va identifica profesorul dvs. coordonator și îl va informa cu privire la locul în care doriți să realizați practica. După ce vă va aproba convenția o puteți descărca în format PDF și tipări.
Pentru a înscrie/vizualiza o convenție de practică selectați butonul de mai jos.

Completați convenția de practică

Înscrieți-vă în programul "Future Stars" pentru consiliere în stagiul de practică

Dacă aveți nevoie de ajutor în efectuarea stagiului de practică, apelați la proiectul "Future Stars" pentru a primi suport în găsirea partenerului de practică. Dosarul de înscriere se poate completa și genera online în doar 2 minute, ulterior fiind necesară semnarea și expedierea lui mai întâi prin email și apoi direct sau prin curier. Pentru aprobare, trebuie respectate câteva criterii de eligibilitate.

Aflați mai multe și înscrieți-vă în "Future Stars"

Concurs AMP

PENTRU OBȚINEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL PROIECTULUI FUTURE STARS PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC

Faza I – VINERI, 17 septembrie 2021, începând cu ora 17:00

Vă invităm în data de 17 Septembrie 2021, la ora 17:00, la sesiunea de premiere a studenților din grupul țintă al proiectului "Parteneriat sustenabil pentru practica stundeților (Future Stars)", Cod Proiect: POCU/626/6/13/131645. Coordonatele ZOOM sunt: Topic: PREMIEREA GT. SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 (17 SEMTEMBRIE 2021) Time: Sep 17, 2021 17:00 Bucharest Join Zoom Meeting https://us02webzoom.us/j/2331389182 Meeting ID: 233 138 9182. Vă reamintim că punctajul partial v-a fost comunicat in emailul anterior și că prin participarea la această sesiune de premiere mai obținți 3p. Prezentările voastre vor fi notate de fiecare membru al comisiei cu calificative de la 1 la 10. În prezentări puteți descrie experiența voastră ca student GT în acest proiect, beneficiile stagiului de practică, cum v-au ajutat workshop-urile, forumurile sau vizitele tematice la care ați participat, dacă au contribuit și cum au contribuit la dezvoltarea voastră pesronala și/sau profesională, etc. Departajarea se va realiza in funcție de punctajul obținut, precum și celelalte criterii prevăzute în metodologie.

Concurs EAM

PENTRU OBȚINEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL PROIECTULUI FUTURE STARS PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ȘI A MEDIULUI

Faza I – VINERI, 17 septembrie 2021, începând cu ora 18:00

Vineri 17 Septembrie 2021, începănd cu ora 18:00, va avea loc concursul de premiere a studenților și masteranzilor Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului din anii terminali, ce fac parte din grupul de țintă al proiectului FUTURE STARS (care ies din ciclul de învățămănt 2021) și indeplinesc condițiile menționate în metodologia de concurs. Concursul va avea loc online, iar studenții eligibili vor primi link-ul pentru întălnirea zoom pe adresa de email instituțională. Participarea la concurs presupune prezentarea succintă a modului în care au contribuit la dezvotarea profesională a studentului activitățile organizate în cadrul proiectului.

Concurs MK

PENTRU OBȚINEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL PROIECTULUI FUTURE STARS PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE MARKETING

Faza I – LUNI, 20 septembrie 2021, începând cu ora 17:00

Luni 20 Septembrie 2021, începănd cu ora 17:00, va avea loc concursul organizat în vederea premierii studenților și masteranzilor Facultății de Marketing din anii terminali, ce fac parte din grupul de țintă al proiectului FUTURE STARS (care ies din ciclul de învățămănt 2021) și indeplinesc condițiile menționate în metodologia de premiere. Concursul va avea loc online, iar studenții vor primi link-ul pentru întălnirea zoom pe adresa de email instituțională. Participarea la concurs presupune prezentarea succintă a modului în care au contribuit la dezvotarea profesională a studentului activitățile organizate în cadrul proiectului.

Metodologie premiere


În cadrul proiectului FUTURE STARS, conform cererii de finanțare, se acordă prin concurs mai multe premii în valoare de câte 1000 de lei (minim 50) studenților din grupul țintă care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:
- au efectuat și încheiat stagiul de practică, întrunind numărul obligatoriu de ore de practică stabilite în planul de învățământ pentru fiecare specializare, facultate și an de studii;
- au completat toate formularele solicitate pentru evaluarea stagiului de practică
- au fost prezenți la examenul/ colocviul de practică din anul universitar 2020-2021 și au promovat această disciplină;
- au parcurs activitățile de orientare, consiliere și mentorat, având completate cele două fișe – fișa de consiliere și fișa de mentorat, ca urmare a interacțiunii cu expertul mentorat și implicării efective în aceste activități.

Având în vedere că numărul de premii este mai mic decât numărul studenților înscriși în grupul țintă, atribuirea acestora se va face printr-un concurs. Conform metodologiei de premiere, odată îndeplinite criteriile de eligibilitate de mai sus, fiecare student va primi un număr de puncte în funcție de implicarea sa în activitățile din cadrul proiectului Future Stars.

Activitățile luate în considerare pentru acordarea punctelor sunt:
1. participarea în cadrul forumurilor de parteneriat universitate-mediul de afaceri;
2 .participarea la întâlniri comune universitate – mediul de afaceri de schimb de bune practici;
3. participarea la vizite tematice în companii relevante pregătirii studenților;
4. participarea la întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri;
5. participarea în cadrul sesiunii de premiere organizată online (în luna septembrie 2021 pentru faza I de premiere, respectiv la finalul proiectului – în septembrie 2022 – pentru faza a II-a de premiere), unde fiecare student trebuie să prezinte experiența dobândită în cadrul proiectului Future Stars.

Fiecare participare în cadrul unei activități din cele de mai sus aduce:
1 punct pentru fiecare participare la evenimentele din activitatea A1.2 (forumuri și întâlniri comune universitate – mediu de afaceri)
2 puncte pentru fiecare participare la evenimentele din activitatea A3.2 (vizite tematice și întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri)
3 puncte pentru participarea la sesiunea de premiere din activitatea A2.2.